Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

On the development of a computational tool for interior ballistics simulations.

On the development of a computational tool for interior ballistics simulations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berglund Magnus
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0308--SE)
Nyckelord Innerballistik, beräkningskod, gas-solidströmning, interior ballistics, computational code, gas-solid flow
Sammanfattning I den föreliggande rapporten beskrivs statusen för utvecklingen av ett beräkningsverktyg för innerballistiksimuleringar. Till dags dato har fokus legat på identifiering av särskilt viktiga aspekter av denna typ av gas-solidströmningar för att fixera en lämplig ram för strömningsmodelleringen, såväl som påbörjande av studier av enklare strömningsfall för att ge insikt i strömningskarakteristik, förbränningsmodellering och lämpliga numeriska metoder.
Abstract In the present report the standings of the development of a computational tool for interior ballistics simulations are given. To this date the focus has been on identifying key aspects of this type of gas-solid flows to fix a suitable frame for the flow modeling, as well as initiating studies of simpler flow cases to give insight in flow features, combustion modeling, and suitable numerical methods.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182