Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Säkerhet i aktiva nät.

Säkerhet i aktiva nät. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Persson Mats
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0309--SE)
Nyckelord aktiva nät, IT-säkerhet, mobil kod, active networks, computer security, mobile code
Sammanfattning Rapporten beskriver aktiva nät och vad de kan användas till. De forskningsresultat som hittills framkommit beskrivs översiktligt och i rapporten görs även en analys och värdering av säkerheten i några implementationer av aktiva nät. Med aktivt nät menas ett nät vars funktionalitet kan ändras genom att programkod, så kallad mobil kod, skickas mellan nätets olika noder. På detta sätt kan man behandla nätet som en "gemensam delad dator". Redan idag kan man se tydliga tendenser på att nätet blir alltmer aktivt. Exempel på detta är brandväggar och webproxies. Dessa kan konfigureras och styras med snabb laddning av ny programkod. En nackdel är att denna form av programkod leder till större säkerhetsrisker.
Abstract The report describes active networks and how they can be used. Current research results are briefly described and the report also contains an analysis and evaluation of the security in some implementations of active networks. The functionality of an active network can be changed by sending program code (mobile code) between the nodes in the network. This makes it possible to treat the network as a programmable shared computer. Even today you can see noticeable trends that the networks become more active. Examples are firewalls and webproxies, which can be configured and controlled by fast loading of new program code. The disadvantage is increased security risks when using this form of mobile program code.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182