Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

An implicit method for a strain rate dependent constitutive model implemented in AUTODYN as a user subroutine.

An implicit method for a strain rate dependent constitutive model implemented in AUTODYN as a user subroutine. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Westerling Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0310--SE)
Nyckelord Hydrokod, töjningshastighetsberoende, Johnson och Cook, implicit, autodyn, hydrocode, strain rate dependence, Johnson and Cook, implicit, autodyn
Sammanfattning En implicit numerisk metod för den töjningshastighetsberoende konstitutiva modellen av Johnson och Cook beskrivs. Vi har infört den i AUTODYN-2D som en användarrutin. Anledningen är, att standardmetoden ibland leder till högfrekventa oscillationer och underskattning av töjningshastighetens inflytande på flytspänningen. Standardmetoden, vår implicita metod liksom även en ny metod (där också de nämnda problemen är åtgärdade), införd i senaste versionen av Autodyn (v. 4.2 utgiven i oktober 2001), jämförs.
Abstract An implicit numerical method for the strain rate dependent constitutive model by Johnson and Cook is described. It is implemented in AUTODYN-2D as a user subroutine. The reason for doing this is that the standard method sometimes leads to high frequency oscillations and underestimation of the influence of strain rate on the yield stress. The standard method, our implicit method as well as a new method (where also the mentioned problems are solved) included in the latest version of AUTODYN (v. 4.2, released autumn 2001) are compared.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182