Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framtida konflikters karaktär. Delrapport 2.

Framtida konflikters karaktär. Delrapport 2. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Folke, André Turlind Elisabeth, Sjöberg Eric, Wiss Åke
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0311--SE)
Nyckelord väpnade konflikter, kriminalitet, nätverk, asymmetri, warlordism, Försvarsanalys, armed conflicts, crime, network, asymmetry, genocide
Sammanfattning Ekonomiska intressen har stor betydelse för uppkomsten av väpnade konflikter och en central roll för framväxten av såväl korruption som regelbrytande subkulturer med infrastrukturer för bland annat smuggling, penningtvätt och förfalskning av dokument. Dessa infrastrukturer utnyttjas av terrorister och kan även utnyttjas av stater som vill genomföra anonyma angrepp. Mot den bakgrunden finns det skäl för icke-korrupta stater att samarbeta i ett säkerhetsorgan som inte betraktar militära och polisiära frågor var för sig och geografiskt avgränsat.
Abstract Economic interests are of great significance in the emergence of armed conflict and have a central role in corruption and for the growth of rule breaking sub-cultures and their infrastructures for, among other things, smuggling, money laundering and countfeiting. These infrastructures are also used by terrorist organisations and could be used by states for carrying out anonymous assaults on other states. there is thus every reason for non-corrupt states to collaborate in a security agency that is not viewing military and judicial issues separately and in geographic isolation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182