Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Proceedings from the conference "The Character of future conflicts: Pre-conflicts and conflict dynamics". Stockholm 16th of October 2001.

Proceedings from the conference Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: André Turlind Elisabeth
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0312--SE)
Nyckelord väpnade konflikter, försvarspolitik, asymmetrisk krigföring, subkonventionell krigföring, armed conflicts, defence policy, asymmetrical warfare, subconventional warfare
Sammanfattning Områden såsom dynamiken i säkerhetspolitiken i Sydasien, samhällets påverkan på att det bildas grogrunder för konflikter, den "nya" terrorismen och förskjutningen från globalt till lokalt krig är idag högaktuella. Till den 15-16 2001 bjöds ett antal forskare in av projektet "Framtida konflikters karaktär" till ett internationellt symposium för att diskutera olika aspekter på framtida konflikters karaktär. De föredrag som hölls presenteras i den här rapporten i sin helhet.
Abstract Subjects as the dynamics in the South Asia security policy, the impact on the societal environment on breeding new conflicts, the "new" terrorism and the change from global to local war are high on the agenda today. On the 15th-16th of October 2001, a group of international experts were invited by the project "Character of future conflicts" in the Division of Defence Analysis, FOI, to share their views on the future conflicts in a symposium held in Stockholm, Sweden. The papers presented on the 16th of October are published in full length in this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182