Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Akustisk utprovning av ingjutningsmaterial för fiberoptiska hydrofoner.

Akustisk utprovning av ingjutningsmaterial för fiberoptiska hydrofoner. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Olsson Andreas, Kullander Fredrik
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0314--SE)
Nyckelord fiberlaserhydrofoner, plan sensor, fiberoptisk sensor, hydrofon, hydroakustik, interferometer, fiber laser hydrophones, planar sensor, fiber-optic sensor, hydrophone, hydroacoustics
Sammanfattning Fiberoptiska hydrofoner, i det här fallet fiberlaserhydrofoner samt plana hydrofoner, har ett flertal militära tillämpningar såsom hydroakustiska släpande arrayer efter en undervattensfarkost eller som en stor sensor belagd längs ett helt ubåtsskrov. Beläggningsmaterialet inverkar på hydrofonernas akustiska karaktäristik och avsikten är att åstadkomma extremt akustiskt tryckkänsliga gränssnitt genom ingjutning av optisk fiber. Även andra innovativa gränssnittslösningar har utvecklats med goda resultat. Konstruktion och materialval för plana element har studerats tidigare liksom konfigurationslösningar för fiberlasersensorer. Denna vidareutveckling har nu lett fram till att frekvenskaraktäristiken för ett antal fiberlaserhydrofoner och plana akustiska element kan fastställas.
Abstract Fiber optic hydrophones, fiber laser hydrophones and planar hydrophones, have got several military applications for instance as towed array sonars for underwater surveillance or as sensors mounted on the hull of underwater vehicles. The optical fiber is embedded in a material which modifies the acoustical characteristics of the hydrophones. The purpose is to develop acoustic interfaces allowing for detection of low level signals ranging down to and below the so called Sea State Zero level. Various materials with proper characteristics were tested but also new and innovative interfaces have been investigated, some of them with promising results. Geometrical design and proper choice of materials have been studied in previous work. The focus in this work has been to determine the frequency characteristic for a number of fiber laser hydrophones and planar hydrophones.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182