Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Underwater laser beam profiles after transmission through a wavy sea surface.

Underwater laser beam profiles after transmission through a wavy sea surface. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Tulldahl Michael
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0316--SE)
Nyckelord laser, lidar, havsvågor, strålprofiler, undervattensoptik, sea surface waves, beam profiles, ocean optics
Sammanfattning Rapporten redovisar mätningar av vattenytvågors inverkan på lasertransmission genom vattenytan. Syftet med arbetet är att ta fram data för validering av laserutbredningsmodeller, vilket kräver samtidig mätning av tid- och rumsvariationer av vattenytans form. Två karakteristiska effekter av transmissionen genom vattenytan undersöks: tidsmedelvärdet av laserstrålbredden som funktion av djupet, samt fokusering och defokusering av laserstrålen kvantifierad av den normerade fluktuationen av irradiansen (standardavvikelsen dividerat med medelvärdet). Den normerade fluktuationen har ett maximum nära vattenytan och avtar sedan monotont med ökande djup. Irradiansen mäts genom att en horisontell vit skärm under vattenytan filmas av en undervattensvideokamera. Laserstrålens diameter är 42 cm när den träffar vattenytan och strålprofiler mäts från 1.2 m till 3 m djup. Mätningarna genomförs med laserstrålen riktad lodrätt nedåt. Sneda infallsvinklar och polarisationseffekter undersöks inte i experimentet. Mätningama genomförs i svag vind, 1 m/s till 3 m/s. Vattenytans form mäts med en videokamera och den dominerande våglängden hos vattenytvågorna är 0.25 m.
Abstract The effects of surface waves on laser beam transmission through the sea surface are experimentally examined. The purpose is to obtain experimental data for validation of laser pulse propagation models. Such data require simultaneous measurements of the time and space variability of the air-sea interface. Two significant consequences of transmission through the sea surface are investigated: beam widths at different depths averaged over several surface wave periods, and surface wave focusing or defocusing quantified by the irradiance fluctuations as a fractional fluctuation (standard deviation divided by the mean). The irradiance fractional fluctuations show a near-surface maximum and decay with depth. A submerged screen, filmed by an underwater video camera, is used to measure the downwelling irradiance profiles. The laser beam diameter at the water surface is 42 cm, and irradiance profiles are measured from 1.2 m to 3 m depth. All measurements are performed with the laser beam directed vertically downwards. Transmission for off-nadir angles is not tested in this experiment and no polarization effects are measured. The measurements are made in calm winds, 1 m/s to 3 m/s. The surface waves are measured with a video camera, and the dominant seasurface wavelength is about 0.25 m.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182