Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Perspektivpresentation i HDM med biokulär och binokulär information.

Perspektivpresentation i HDM med biokulär och binokulär information. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Patrik
Ort: Linköping
Sidor: 15
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0318--SE)
Nyckelord binokulär, perception, HMD, 3D, binocular vision
Sammanfattning Syftet med den genomförda studien var att undersöka om det fanns någon skillnad vad gäller riktningsbedömning i en 3D virtuell miljö mellan bi- och binokulär presentation. Ett dynamiskt flygscenario byggdes där egen- och målsymboler presenterades ur ett exocentriskt inside-out perspektiv. Scenariot presenterades i HMD (Huvudmonterad Display) med olika bilder (binokulär) alternativt samma bild (biokulär) till respektive öga. Uppgiften var att bedöma azimut och elevations riktning mellan egensymbol och prioriterat hot. Resultaten visade att det inte fanns någon skillnad i uppfattad azimut och elevation beroende på bi- alternativt binokulär presentation. Däremot påverkade betraktelsevinkeln, som var 10 grader, såtillvida att vissa elevationsvinklar blev svårare att bedöma än andra. Tidigare studier har inte entydigt svarat på frågan om och när binokulär presentation är lämplig. Denna studie var första steget i en serie experiment som syftar till att svara på frågan om binokulär presentation ger perceptuella fördelar och i så fall vid vilka situationer.
Abstract The purpose of this study was to investigate if there are any differences between judging the direction in a 3D virtual environment between bi- and binocular presentations. A dynamic air scenario was used, own-ship and target symbols were presented in an exocentric inside-out perspective. The scenario was presented in a HMD (Headmounted Display), with different pictures (binocular) or same picture (biocular) to the subjects´ eyes. The subjects judged azimuth and elevation direction between own-ship and one target symbol. The results showed that there was no difference in judgment between bi- and binocular presentations. However, elevation judgments were affected by the camera placement 10 degrees above and behind own-ship, where some elevation angles were more difficult to judge than others. Other studies haven´t answered if, and when, binocular presentation shall be used. This study was the first in a series of experiments that intend to answer the question if, and when, binocular presentation gives perceptual advantages over biocular presentation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182