Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie telekrig mot kryssningsrobotar - En översikt.

Förstudie telekrig mot kryssningsrobotar - En översikt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hansson Maj Britt
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0320--SE)
Nyckelord Telekrig, kryssningsrobotar, electronic warfare, cruise missiles
Sammanfattning Idag och ännu mer inom de närmsta 15-20 åren saknar vi förmåga att skydda oss mot mer än enstaka kryssningsrobotar mot enstaka skyddsobjekt. Analyser har de senaste åren fokuserat på bekämpning i form av att skjuta ner kryssningsrobotar. Ett annat sätt att skydda sig är telekrig. I Teknisk Hotsystemanalys ingår därför en förstudie av telekrig mot kryssningsrobotar som berör några grundförutsättningar för telekriginsats och visar att telekrig kan vara användbart i vissa situationer. Störning mot kryssningsrobotar med militär GPS och tröghetsnavigeringssystem (TN) kan vara svårt om man vill undvika oönskad störeffekt på t ex civila tillämpningar både inom och utom landet. Telekrig i form av brusstörning mot GPS kan vara användbart mot mindre tekniskt avancerade kryssningsrobotar och mot de riktigt långsamma robotarna. Ett telekrigsystem borde därför kunna minska kravet på mängdförmåga hos bekämpningssystemen genom att hindra en motståndare att använda för enkla kryssningsrobotar. För att komma åt de mer tekniskt avancerade GPS-robotarna krävs mer intelligent störning. En förutsättning för telekriginsats är god kunskap om hotrobotens navigerings- och slutfasstyrningssystem samt att upptäckt och identifiering sker i tillräckligt god tid före målområdet.
Abstract Today and even more tomorrow we will not have the capability to protect us against more than a few cruise missiles against a few assets. Recently analyses have focused on how to shoot down cruise missiles. Electronic warfare is another form of defence. A preliminary study is done on how to use electronic warfare against cruise missiles within the project Analyse of Threat Systems. This report is focusing on some ground elements for electronic warfare against cruise missiles and show some situations where electronic warfare could be useful. The study will continue with some deeper analyses. Electronic warfare against cruise missiles with military GPS and inertial navigation can be hard especially if considering deleterious effect against civil GPS, both domestic and international applications. Electronic warfare with noise jamming can be used against cruise missile systems of lesser technical level and against very slow flying cruise missiles. This means that electronic warfare could be used to reduce the demands on the combat systems. Intelligent jamming must be used against technical advanced cruise missile systems. For effective electronic warfare the missile navigation system must be known and the cruise missile must be detected and identified many minutes before entering the target area.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182