Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inledande undersökning av realiserbarheten av enkel ekosläckare - analysresultat från två modellförsök.

Inledande undersökning av realiserbarheten av enkel ekosläckare - analysresultat från två modellförsök. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Slunga Ragnar, Ståhlsten Torbjörn, Brage Anders, Karlsson Per-Axel
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0327--SE)
Nyckelord Hydroakustik, motmedel, ekodämpning, hydroacoustics, countermeasure, echo-reduction
Sammanfattning Rapporten presenterar positiva resultat från modellförsök avseende aktiv ekosläckning med en sändare. Försöksresultaten överensstämmer med teoretiska överväganden. Om modellförsöken skalas upp en faktor 100 så betyder resultaten att åtminstone 10 dB dämpning kan åstadkommas inom ett riktningsområde av 10-20 grader för ett objekt med 3 m krökningsradie vid frekvensen 1000 Hz.
Abstract The report presents positive results of small scale measurements with active echo-damping by use of a single transmitter. The measurements are found to be in agreement with theoretical considerations. If the model results are scaled up a factor 100 they mean that at least 10 dB damping can be achieved in a direction range of 10-20 degrees for an object with 3 m radius and at a frequency of 1000 Hz.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182