Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Slutrapport för projektet Digital mottagarteknik.

Slutrapport för projektet Digital mottagarteknik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gustavsson Rolf, Nagy Peter, Falk Johan
Ort: Linköping
Sidor: 28
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0328--SE)
Nyckelord signalspaning, kortvåg, modulationsklassificering, upptäckt, pejling, DSSS, bandspridda signaler, bredbandiga SIS-system, KOS, DMT, digital mottagarteknik, electronic support, ES, wideband ESM-systems, DSSS, spread spectrum signals, detection, direction finding, HF
Sammanfattning Projektet digital mottagarteknik har sedan 1989 bidragit till en ökad kunskap inom försvarsmakten om signalspaning och pejling på kortvågsbandet. Med hjälp av de system som man under åren har byggt upp inom projektet (Konrad, DMT-systemet, KOPEK och SESAM) har man under ett stort antal fältprov och demonstrationer kunnat visa de bredbandiga digitala signalspaningssystems förmåga till upptäckt, analys och lägesbestämning (även efter sändningens slut) av signaler som tidigare ansågs som svårhanterliga. Under de senaste åren har ett arbete bedrivits med upptäckt- och lägesbestämning med TDOA-teknik av såväl bandspridda som smalbandiga kommunikationssignaler. Detta kan få stor betydelse då ett sådant system kan göras litet och lätt vilket ger förutsättningar för att kunna verka från ex vis små UAVer.
Abstract Since 1989 the Digital ESM Systems project has contributed to a higher level of understanding for ESM-techniques and direction finding in the HF-band. The capabilities of wideband digital ESM-systems to detect, analyse and locate transmissions that has formerly been considered difficult to cope with have been demonstrated both in a laboratory environment and in numerous field trials using the systems developed in the project. During the last couple of years work has been done in the area of detection and direction finding of both spread spectrum- and narrowband communications signals using TDOA (time difference of arrival) techniques. The technique can be used in a small and light system which has the potential of fitting in a UAV-concept which may prove to be an important future application.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182