Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Flygburen passiv lägesbestämning baserad på noggrann frekvensmätning.

Flygburen passiv lägesbestämning baserad på noggrann frekvensmätning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Andersson Börje, Henriksson Daniel, Lindgren Björn
Ort: Linköping
Sidor: 98
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0329--SE)
Nyckelord telekrig, SEAD, signalspaning, radarvarnare, lägesbestämning, DDOA, frekvensmätning, electronic warfare, ESM, RWR, emitter location, frequency estimation
Sammanfattning Vid internationella militära insatser är behovet av att ha kontroll över aktuellt luftrum väsentligt vilket klart har framgått vid senare års konflikter. En viktig duell sker mellan eget flyg och motsidans mobila radarledda LV-system. För att upptäcka dessa hot/mål och invisa vapeninsats - i form av till exempel signalsökande robot - är radarsis-system en primär sensor och normalt används speciella flygplan för uppgiften. Duellresultatet är i hög grad beroende av kvaliteten i invisningen vilket traditionellt har resulterat i systemlösningar med komplex hårdvara. Den pågående utvecklingen av mottagare med tidig digitalisering erbjuder nu likvärdiga eller bättre prestanda med enkla antennarrangemang och utökad digital signalbehandling. I rapporten ges en genomgång av en lägesbestämningsmetod som kombinerar noggrann frekvensbestämning med grov mätning av ankomstriktning. Efter en inledande beskrivning av metoden kommenteras de parametrar som påverkar lägesbestämningens prestanda. Exempel ges på resultat som erhållits vid rena datorsimuleringar respektive omfattande simuleringar i en utvecklad testbänk. En stor del av rapporten ägnas åt att beröra olika aspekter av den noggranna frekvensmätning som är en förutsättning för att lägesbestämningsmetoden ska resultera i goda prestanda. Rapporten är avsedd som en lägesbeskrivning. Arbetet kommer att fortsätta under 2002.
Abstract In the last years a number of conflict situations has clearly shown the importance of airspace dominance. The duel between hostile mobile antiaircraft defence and own airforce is therefor of great importance. In order to find the position of a mobile radar, a passive sensor can be used on a tactical aircraft. The estimated position can for example be used for SEAD, Suppression of Enemy Air Defence. Traditionally, systems for estimation of emitter positions required complex hardware, but new system architecture including advanced digital receiving processing has reduced the demands on hardware complexity extensively. This report starts with a description of an algorithm for emitter position estimation. It is based on accurate measurement of the emitter frequency and coarse measurement of the angle of arrival. Furthermore a number of parameters that effects the performance of the method is listed. Results from a measurement set-up are presented as well as results from computer simulations. The report also describes different aspects of the accurate frequency measurement method. The high performance of the algorithm used is a necessary condition for an accurate enough emitter position. The report is a description of the present status of the project. The research will continue during 2002

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182