Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Autentisering i nätverksbaserade system.

Autentisering i nätverksbaserade system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bengtsson Alf, Hunstand Amund, Westerdahl Lars
Ort: Linköping
Sidor: 43
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0331--SE)
Nyckelord autentisering, IT-säkerhet, PKI, nätverksbaserat försvar, authentication, IT-security, network centric defence
Sammanfattning Visionen om ett nätverksbaserat försvar medför vissa krav på det kommande ledningssystemet. En lista med sex stycken sådana krav presenteras i rapporten. Utifrån denna kravlista diskuteras tre olika klasser av autentiseringsmetoder, biljett-, certifikat- respektive identitetsbaserade metoder. Med autentisering avses äkthetsbekräftelse av angiven identitet med hjälp av digitala metoder. Analoga metoder, t ex biometrisk autentisering, diskuteras inte. Rapporten avslutas med en tabell med värdering av de tre autentiseringsklasserna i relation till de sex kraven. De olika metoderna uppfyller kraven på olika sätt. Slutsatsen är att biljett- och certifikatbaserade system är mest generellt användbara, medan identitetsbaserade metoder inte kan skalas upp till stora system.
Abstract The vision of a network centric defence involves a set of demands for the C2 system. In this report six demands are identified. Three classes of methods for authentication - ticket, certificate and identity based respectively - are discussed in relation to the list of demands. With authentication we mean verification of claimed identity by digital means. We don´t discuss analog methods, e. g. biometric authentication. We present a table of assessments for the three classes of authentication related to the six demands. The three classes meet the demands in different ways. Our conclusion is that methods based on tickets and certificates are most general, while identity based methods don´t scale well to large systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182