Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ballistiska skydd mot tunga KE-hot.

Ballistiska skydd mot tunga KE-hot. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Holmberg Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0333--SE)
Nyckelord Ballistiskt skydd, pansarskydd, kerampansar, reaktivt pansar, sensoraktiverat skydd, elektriskt/elektromagnetiskt pansar, ballistic protection, armour, ceramic armour, reactive armour, active protection, electric/electromagnetic armour
Sammanfattning Området ballistiskt skydd tilldrar sig ett alltmer ökat intresse och är numera ett utpekat strategiskt kompetens område. Inom projektet "Pansar och projektiler" studeras tyngre KE-projektiler och skydd mot dessa. I denna rapport sammanfattas kortfattat kunskapsläget på området skydd mot tyngre KE-hot och dessutom görs ett försök att förutsäga hur utvecklingen kan bli i ett 10- till 20-årsperspektiv. De skyddsobjekt som vi i huvudsak har i åtanke i denna rapport är pansrade fordon. I dag gäller kravet på skydd mot tyngre KE-hot endast fronten på tunga stridsvagnar men i framtiden kan detta krav komma att gälla även andra attityder och fordonstyper. Även andra vapenplattformar samt fortifikatoriska (fasta) anläggningar av olika slag kan använda ballistiska skydd av de typer som redovisas här. De stridsdelar som utgör de huvudsakliga tyngre hoten i pv-sammanhang är RSV-stridsdelar och långa slanka KE-projektiler (pilprojektiler) som båda bygger på penetration. Denna rapport redovisar ballistiska skydd mot pilprojektiler, men är till delar även tillämplig för RSV-stridsdelar. Vi försöker att tydliggöra olika skyddslösningars effektivitet genom att diskutera och, där så är möjligt, kvantifiera hur de kan förväntas fungera mot dagens och morgondagens tunga hot, här representerade av pilprojektiler med olika hastigheter.
Abstract Ballistic protection is of increasing interest to the Swedish Defence and is now singled out as a competence area of strategic importance. Within the project "Armour and projectiles", heavy KE penetrators and armour against this type of threat is studied. In this report, different types of armour against heavy KE threats are reviewed and an attempt is made to predict the development within this field in a 10- to 20-years perspective. The objects to be protected mainly discussed in this report are armoured vehicles. Today only the front of main battle tanks can Withstand heavy KE-threats, but in the future other attitudes and types of vehicles could well have to be protected against these threats. Also, other types of weapon carriers and stationary installations could use armours of the type discussed here. The main heavy threat warheads in armour / anti-armour warfare are long rod KE-penetrators and shaped charge warheads. This report is focused on armour against long rod penetrators but is in part also applicable to armour against shaped charge jets. The effectiveness of different protection principles is discussed and, if possible, quantified against todays and tomorrows heavy threats represented here by ordnance (1500 m/s) and hypervelocity (2500 m/s) long rod penetrators.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182