Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fjord seiches in the Gulf of Finland; possible impacts on the global Baltic seiches.

Fjord seiches in the Gulf of Finland; possible impacts on the global Baltic seiches. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jönsson Bror, Döös Kristofer, Nycander Jonas, Lundberg Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0334--SE)
Nyckelord Egensvängningar i fjorder, Östersjöns egensvängningar, Finska viken, Fjord seiches, Baltic Sea eigenmodes, Gulf of finland
Sammanfattning Målet med den här studien är att fastställa huruvida ytvattenståndvariationerna i Finska viken kan beskrivas som en egensvängning av fjordtyp eller som en egensvängning till hela Östersjön. En spektral analys av ytvattendata från tre finska stationer har genomförts och dessutom har Östersjön inklusive Finska viken modellerats med en tvådimensionell linjär "shallow-water" modell. Resultatet av den spektrala analysen visar att de högsta amplituderna erhålls vid en period på 24 timmar. Detta sammanfaller med den uppskattade perioden för en eventuell lokal egensvängning av fjordtyp i Finska viken. Modellstudien visar att resonans sker för perioderna 23 och 27 timmar. Modellen ger således upphov till en frekvensuppdelning av egensvängningarna. Detta fenomen kan dels bero på näraliggande lokala moder i övriga Östersjön, dels vara ett resultat av att icke-linjära effekter och interna vågor inte är representerade i modellen. Slutsatsen av studien är att ytvattensvängningarna som observeras i Finska viken bör tolkas i termer av en lokal egensvängning av fjordtyp. Denna företeelse kan i sin tur beskrivas som ett antal överlagrade egensvängningar till Östersjön vilka genom resonans skapar höga amplituder vid de nämnda periodtiderna.
Abstract A spectrum analysis was carried out on sea level data from three stations in the Gulf of Finland, and one in the Archipelago sea. The spectra show amplification of the K1 and O1 tidal modes, but not of the M2 and S2 modes. The K1 and O1 modes have a period around 24 hours, which coincides with the estimated period of a possible fjord sieche in the Gulf of Finland. Despite a stronger astronomical forcing, M2 and S2 are much weaker in the spectra. This is consistent with the proposal by Witting (1911) of such a local fjord seiche. A two-dimensional linear shallow-water model of the Baltic Sea was then used to study these amplification fenomena in the Gulf of Finland. The results indicate a strong resonance for the periods 23 and 27 hours, well correlated with the K1 and O1 modes. This resonance is most naturally interpreted as a local fjord seiche, rather than as a global eigenmode of the whole Baltic Sea.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182