Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utvärdering av metoder för tidsdifferensestimering ur ett telekrigperspektiv.

Utvärdering av metoder för tidsdifferensestimering ur ett telekrigperspektiv. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ahnström Ulrika, Falk Johan
Ort: Linköping
Sidor: 53
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0335--SE)
Nyckelord TDOA, korrelation, riktningsbestämning, tidsdifferensmätning, correlation, direction finding
Sammanfattning Vid riktningsbestämning genom TDOA-estimering beräknas tidsdifferensen för en signal mottagen i två synkrona mottagarkanaler kopplade till var sin antenn vilka är spatialt separerade. De båda mottagna signalerna korreleras och tidsdifferensmätningen kan göras antingen i tidsplanet eller i frekvensplanet. Simuleringar har gjorts med syfte att jämföra de båda metoderna avseende skattningsnoggrannhet. Skattning i frekvensdomän ger bäst resultat för smalbandiga signaler men för bredare signaler ger skattning i tidsdomän bäst resultat. Simuleringarna har även visat att skattningsresultatet kan förbättras genom medelvärdesbildning samt genom frekvensfiltrering vid skattning i tidsdomän eller riktningsfiltrering vid skattning i frekvensdomän. Skattningsresultatet påverkas även av signalbandbredden, ju bredare signal desto bättre skattning. Även ökad datalängd ger bättre resultat.
Abstract In TDOA-based direction finding a signal is received by two synchronous spatially separated antennas. The two received signals are correlated and the TDOA-estimation can be done in time domain as well as in frequency domain. Simulations have been done to compare the two methods concerning estimation precision. The simulations shows that for narrow signal bandwidth estimation in frequency domain gives the best result. For great signal bandwidth the best estimation is done in time domain. The simulations also shows that the estimation result can be improved by averaging and by frequency domain filtering for time domain estimation or by direction filtering for frequency domain estimation. The estimation performance also depends on signal bandwidth, the estimation improves with increasing bandwidth. The estimation is also improved as the datalength grows.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182