Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Indikering av biologiska stridsmedel i luft.

Indikering av biologiska stridsmedel i luft. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wästerby Pär
Ort: Umeå
Sidor: 24
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0336--SE)
Nyckelord Indikering, biologiska stridsmedel, aerosol, detektor, instrument, biological warfare agents, detector, instrument, aerosol
Sammanfattning Rapporten beskriver de olika delar (varning, klassificering och identifiering) som kan ingå i ett indikeringssystem för biologiska stridsmedel i luft. Varningsdetektorer mäter fysikaliska storheter (antal, storlek, form, fluorescens m m) i relatid och startar provinsamling. Klassificeringen görs genom att detektera egenskaper som utmärker biologiska agens. Dessa två indikeringssteg är generella, och ger varning om andelen biologiskt material i luften ökar eller om något annat hos partiklarna verkar ovanligt. Identifieringen är specifik och varnar för ett fåtal kända B-stridsmedel. Det ges även exempel från varje kategori på instrument och prototyper som finns idag (December, 2001) och som ännu är under utveckling. Den information som presenterats här bygger helt på öppna källor. Inga försök till jämförelser har gjorts mellan instrumentetn. För att kunna göra sådana jämförelser krävs försök under kontrollerade former så att rättvisa bedömningar kan göras.
Abstract The report describes the constituents of biological warfare agent detection systems. Warning detectors are working in real-time using physical principles. The warning detector often trigs a sample collector. The classification step is based on an indirect method to identify characteristic properties of micro-biological organisms. It can be working continuously (with some minutes delay) or on demand. These two stepts are non-specific, warning for any kind of biological activity. The last step - the indentification - gives specific information about possible biological warfare agents, or pathogenic microorganisms, in the air. Examples of detectors, instruments and prototypes are presented as well as integrated systems, where different detectors work together.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182