Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Interaktiva adaptiva marksensornät i ett användningsperspektiv.

Interaktiva adaptiva marksensornät i ett användningsperspektiv. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Morin Magnus, Thorstensson Mirko, Fransson Jörgen
Ort: Linköping
Sidor: 35
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0343--SE)
Nyckelord IAM, marksensornät, sensorer, scenarion, MIND, interactive, ground-sensor network, sensors, scenarios
Sammanfattning Rapporten definierar 25 parametrar för att definiera egenskaper hos ett marksensomät. Parametrarna beskriver nätets förmåga, dess principer för verkan, gruppering, och kommunikation, samt dess uthållighet och terrängegenskaper. Med utgångspunkt från parametrarna analyserar rapporten åtta stridstekniska scenarion, med relevans för såväl nationella som internationella insatser. Syftet är att undersöka behov och möjligheter att understödja verksamheten med marksensornät. Detta angreppssätt har fördelen att olika tekniska alternativ tidigt belyses från systemsynpunkt och ur ett användningsperspektiv. Studien visar att framtidens interaktiva adaptiva marksensornät återfinns i ett spektrum som sträcker sig från autonoma självupprättande nät för avståndsutläggning till manuellt grupperade och övervakade nät med kvalificerade sensornoder.
Abstract The report defines 25 parameters that characterize the abilities of a ground-sensor network. The parameters describe capabilities, operational principles, deployment principles, communication features, and terrain dependencies. Users provided parameter values for eight tactical scenarios relevant for national and international operations. The scenarios were used to investigate needs and possibilities to support military operations with ground-sensor networks. Scenario-based analysis facilitates the analysis of various technical solutions from a systems and user perspective in the early stages of development. The study show that future interactive adaptive ground-sensor networks belong ranges from autonomus, self-organizing networks deployed from a distance to manually deployed surveillance networks with qualified sensor nodes.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182