Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A new mathematical model for the relation between stand-off and penetration of shaped charge jets.

A new mathematical model for the relation between stand-off and penetration of shaped charge jets. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wijk Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0361--SE)
Nyckelord riktad sprängverkan, inträngning, genomträngning, matematisk modellering, sekundärsplitter, shaped charge jets, penetration, perforation, modelling, BAD (Behind Armour Debris)
Sammanfattning En ny matematisk modell som beskriver penetrationsförmågan för en RSV-stråle (Riktad SprängVerkan) föreslås. Denna modell bör vara mycket enklare att använda i datorprogram för verkans- och sårbarhetsvärdering för komplexa mål, särskilt beträffande modelleringen av verkan från sekundärsplitter som kastas ut från pansarplåten som genomtränas av RSV-strålen. Eftersom modelleringen av verkan av sekundärsplitter kräver en modell för diametern på hålet som åstadkoms av en RSV-stråle så föreslås också en modell för detta. Slutligen beskrivs hur penetrationsmodellen skall användas för att beräkna penetration av flera separerade målplåtar.
Abstract A new mathematical model describing the penetration capacity of a SC (Shaped Charge) jet is proposed. This model should be easier to use than the old models in computer programs for assessment of effects and vulnerability of complex targets caused by SC warheads, especially regarding the modelling of the effects of BAD (Behind Armour Debris) that is ejected from armour shields perforated by SC jets. Since the BAD modelling also requires a model for the diameter of the hole produced by the jet such a model is also proposed. Finally the manner in which the stand-off relation should be used to calculated penetration of several spaced target plates is described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182