Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Indirekt miljöpåverkan från försvarssektorn.

Indirekt miljöpåverkan från försvarssektorn. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Finnveden Göran, Wadeskog Anders, Eriksson Björn N, Johansson Jessica, Palm Viveca, Åkerman Jonas, Hedberg Leif
Ort: Stockholm
Sidor: 54
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0368--SE)
Nyckelord miljöledningssystem, sektorsansvar, indirekt påverkan, försvaret, kemikalier, strategisk miljöbedömning, input-output analys, miljöräkenskaper, environmental management, systems, sector responsibility, indirect environmental, impacts, defence chemicals, strategic environmental, assessment, input-output analysis, system of economic and, environmental accounting, Försvarsanalys
Sammanfattning Vid införande av miljöledningssystem skall en organisations indirekta såväl som direkta miljöpåverkan kartläggas. Den direkta miljöpåverkan från försvarssektorn har analyserats i tidigare studier. I denna studie studeras den indirekta miljöpåverkan med hjälp av miljöexpanderade input-output analyser, som därmed ger ett livscykelperspektiv. Indirekt miljöpåverkan uppstår vid produktion av alla de varor och tjänster som försvarssektorn använder. Studiens beräkningar omfattar användning av energibärare, några traditionella luftemissioner samt indikatorer för användning av kemiska produkter. Resultaten indikerar att den indirekta miljöpåverkan kan vara signifikant jämfört med den direkta. Det är därför av betydelse att beakta även den indirekta miljöpåverkan vid bedömningar av sektorns totala miljöpåverkan. En relativt stor andel av den indirekta miljöpåverkan uppstår utomlands, till följd av sektorns relativt stora importhandel. Den metodik som utvecklats för detta projekt är generell och kan användas även för att bedöma total miljöpåverkan från andra samhällssektorer. Resultaten kan också användas i samband med strategiska miljöbedömningar av en ny plan eller policy inom en sektor. De resultat som presenteras här torde vara användbara för flera myndigheter inom försvarssektorn och för Försvarsdepartementet bland annat i samband med miljöledningssystem samt inom försvarets arbete med sektorsansvaret.
Abstract The instruction of environmental management systems requires that not only the direct environmental impacts from an organisation, but also the indirect impacts are assessed. The direct impacts from the Swedish defence sector have been analysed in earlier studies. In this study the indirect impacts have been analysed using environmentally extended input/output analysis giving a life-cycle perspective. The defence sector is defined as the armed forces plus a number of closely related governmental agencies. Indirect impacts come from production of all the different types of products and services that the defence sector is using. The results presented include the use of energy carriers, emissions of some traditional air pollutants plus indicators for the use of chemical products. The results indicate that the indirect impacts can be of significance compared to the direct impacts. It may therefore be of importance to consider also the indirect impacts when the total impacts from the sector are examined. The results and the general methodology are transferable and can be used when assessing total environmental impacts from other societal sectors. The results can also serve as an input to a strategic environmental assessment of a new policy, plan or programme for future development within the sector.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182