Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att studera civil ledning och samverkan. Perspektiv på ett forsknings- och kunskapsområde.

Att studera civil ledning och samverkan. Perspektiv på ett forsknings- och kunskapsområde. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Larsson Per
Ort: Stockholm
Sidor: 55
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0372--SE)
Nyckelord Ledning, samverkan, samordning, civil ledning, command, control, co-operation, civil defence
Sammanfattning I rapporten diskuteras vad som kan sägas utgöra forsknings- och kunskapsomr��det "civil ledning" och i vilken riktning detsamma bör utvecklas. I rapporten presenteras också ett embryo till ett begrepps- och analysramverk för "civil ledning".
Abstract The report discusses what constitute the study area "Civil Defence Command and Control", and in what direction this study area preferably should develop. The report also presents a embryo to a conceptual and analytical framework for the study area.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182