Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Teknikinnovativa system - En delstudie inom FoRMA.

Teknikinnovativa system - En delstudie inom FoRMA. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stenström Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0375--SE)
Nyckelord teknikinnovativa system, ringvinge, behovsperspektiv, UAV, strategisk lufttransport, bärbar strömkälla, technology innovative system, need perspective, strategic air transport, electricity sources
Sammanfattning Ett av resultaten från FoRMA år 2000 var en sammanställning av tekniska utvecklingstrender. FoRMA-projektets särskilda studie Teknikinnovativa system (TIS) är en fortsättning på detta tema. TIS-studien har haft två huvudinriktningar under 2001: att utveckla teknikinnovativa koncept och att utfbrska behovsperspektivet. Delprojektet har också bidragit med ett konkret exempel, ett innovativt system för operativa och strategiska transporter. l rapporten presenteras konceptet Pater Noster - en infrastruktur för obemannad terrängdominans. Konceptet bygger på den minatyriserade ringvingen. Ringvingarna används istället för soldater och de verkar i svärmar. Behovsperspektivet har undersökts med hjälp av intervjuer. Ett förslag till instrument för att generera idéer kring behov av teknikinnovativa system presenteras i rapporten. Rapporten innehåller vidare en sammanställning av teknik för bärbara strömkällor för den framtida soldaten eller för elförsäjning sv sensorer, UGV eller UAV Slutligen presenteras ett system för strategisk lufttransport, den brittiska Sky Cat. Den är en hybrid mellan luftskepp, svävare och flygande vinge. En nedskalad prototyp har provflugits.
Abstract One of the results from the FoRMA-study 2000 was an overview of technological trends. The present study is a confinuation on that theme. The study had twa, main aims: to develop technology innovative concepts and to explore the need perspective. In the report the concept "Pater Noster" is presented, an infl-astrcture for unmanned terrain dornination. The concept is based upon miniaturised UAVs, which are used in swarms instead of soldiers. The need perspective has been investigated through interviews. An instrument för generafing ideas around the need for innovative systerns is proposed. The report includes also an overview of electricity sources för soldiers, sensors, UAV:s and UGV:s. A system for strategic air transport, Sky Cat, is presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182