Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Formulering och karakterisering av ett lågkänsligt sprängämne baserat på FOX-7.

Formulering och karakterisering av ett lågkänsligt sprängämne baserat på FOX-7. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Edvinsson Hans, Eldsäter Carina, Johansson Martin, Pettersson Åke
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0379--SE)
Nyckelord PolyGlyN, FOX-7, diamino-dinitroeten, lågkänsligt sprängämne, PolyGlyN, FOX-7, diamino-dinitroethylene, PBX
Sammanfattning Det pågår mycket forskning kring att kunna hitta lågkänsliga ersättningar till hexotol i bl.a. granater. 1,1-diamino-2,2-dinitroeten (FOX-7) är en god kandidat när det gäller lågkänslighet. Termokemiska beräkningar har dessutom visat att man kan uppnå en högre prestanda om man ersätter hexotol med formuleringar baserade på FOX-7 och energetiska bindemedel. Syftet med detta projekt var att ta fram en komposition, baserad på FOX-7 och ett energetiskt bindemedel. Vi valde, utifrån termokemiska beräkningar, att använda ett bindemedel som består av polyGlyN (prepolymer), butyl-NENA (mjukgörare) och Desmodur-W (diisocyanat, tvärbindare). En formulering baserad på 70 vikt% FOX-7 har gjorts och undersökts med avseende på termisk stabilitet, lågtemperaturegenskaper, känslighet samt detonerbarbet. Den termiska stabiliteten vid 65°C var utmärkt. Formuleringen har en glasomvandlingstemperatur vid -35°C, vilket sörjer för en bibehållen elasticitet vid relativt låga temperaturer. Småskaliga känslighetstest (BAM fallhammare och BAM rivprov) visade att formuleringen är okänslig. Detonerbarhetsprov har också utförts och det visade att formuleringen ej detonerar, vid en diameter på 25 mm.
Abstract A lot of research is devoted to find low-vulnerability replacements for Composition B explosives. 1,1-diamino-2,2-dinitroeten (FOX-7) is a good candidate since it has been shown that it is very insensitive. Thermochemical calculations have also shown that it is possible to obtain a higher performance than Comp. B if energetic binders are used together with FOX-7. The aim of this work was to find a composition based on FOX-7 and an energetic binder. We have chosen a binder based on polyGlyN (a prepolymer), butyl-NENA (a plasticiser) and Desmodur-W (a diisocyanate, curing agent). A formulation based on 70 wt% of FOX-7 has been prepared and its low-temperature properties, its sensitivity and detonations characteristics have been investigated. The thermal stability at 65°C was excellent. The composition has a glass transition temperature of -35°C, which provide for a good elasticity at relatively low temperatures. Small-scale- safety tests (BAM drop test and BAM friction test) showed the composition is relatively insensitive. A detonation test has been performed and the composition did not detonate at a diameter of 25 mm.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182