Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Quarterly report on measurements of radionuclides in ground level air in Sweden. Third quarter 2001.

Quarterly report on measurements of radionuclides in ground level air in Sweden. Third quarter 2001. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Söderström Catharina, Arntsing Rune, Vintersved Ingemar
Ort: Stockholm
Sidor: 8
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0385--SE)
Nyckelord Luftburen radioaktivitet, deposition, 7Be, 137Cs, airborne radionuclides, deposition, 7Be, 137Cs
Sammanfattning Stationer för filtrering av markluft finns på sju olika ställen i Sverige: Kiruna, Umeå, Gävle, Ursvik, Grindsjön, Visby och Ljungbyhed. Filtren analyseras veckovis genom gammaspektroskopi med germaniumdetektor. Nederbörd samlas in på fyra av dessa stationer: Kiruna, Gävle, Ursvik och Ljungbyhed. Nederbördsproven askas in och mäts på samma sätt. Halterna i luft och deposition av 7Be och 137Cs presenteras för de olika stationerna. I de fall andra antropogena radionuklider detekterats presenteras även dess.
Abstract Filtering of ground level air is performed weekly at seven different locations in Sweden: Kiruna, Umeå, Gävle, Ursvik, Grindsjön, Visby and Ljungbyhed. The filters are compressed and the contents of different radionuclides are measured by gamma spectroscopy. Precipitation is also collected at four of the stations: Kiruna, Gävle, Ursvik and Ljungbyhed, the samples are ashed and the contents of radionuclides measured. The levels of 7Be and 137Cs in air and deposition are presented for the different stations. Other anthropogenic radionuclides detected, if any, are also presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182