Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA/PErp. Stöd till Perspektivplaneringen. Årsrapport 2001.

FoRMA/PErp. Stöd till Perspektivplaneringen. Årsrapport 2001. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Söderqvist Olof, Isacson Tore
Ort: Stockholm
Sidor: 157
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0387--SE)
Nyckelord RMA, nätverksförsvar, precisionsbekämpning, vision, strukturer, precision engagement, RMA, vision, NCW
Sammanfattning FOI har under 2001 med hjälp av främst FMV genomfört två övergripande studier inom området Nätverksbaserat försvar. Studieuppdragen är beställda av FM och ingår i arbetet med den 1ångsiktiga utformningen av Försvarsmakten. Den ena studien, LUST, är en fortsättning på förra årets studie och har två delprojekt - BA (Behovsanpassad Situationsuppfattning) och DS (Decision Superiority, Ledningsöverläge), Den andra studien, PErp, som beskrivs i denna rapport har arbetat med att ta fram förband och system för ett nätverksbaserat försvar. De två studierna har på FOI samordnats i samlingsprojektet FoRMA. Årets kris- och krigsförloppsspel har rört en intenationell operation långt från Sverige. Viktiga grunder om försvarsmaktens framtida miljö, såsom säkerhetspolitisk utveckling, konflikttyper, teknisk utveckling, behov av militära förmågor etc., har vidareutvecklats från den PE-studie, som genomfördes år 2000. Ett antal visionära strukturer har skapats för både försvar av Sverige och för deltagande i internationella insatser.
Abstract This report summarises the current progress of the work conducted jointly by FOI and FMV (Swedish Defence Material Administration) in the field of Network Centric Warfare. The main focus of the report is on the development of concepts, units, and systems for the Swedish Armed Forces in a 2020 time frame. The focus for this year´s war gaming activities has been on international operations far away from Sweden. Structures for a networked based Defence are proposed, containing a mixture between old and new units and systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182