Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA/LUST-BA. Behovsanpassad situationsuppfattning för internationell insats. Årsrapport 2001.

FoRMA/LUST-BA. Behovsanpassad situationsuppfattning för internationell insats. Årsrapport 2001. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svensson Jan-Erik, Söderqvist Olof
Ort: Stockholm
Sidor: 98
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0388--SE)
Nyckelord Situationsuppfattning, nätverksförsvar, DBA, DBA, NCW, networkcentric
Sammanfattning Behovsanpassad situationsuppfattning behandlas med särskild inriktning på en internationell insats. Syftet har varit att göra en översyn av i tidigare studier utformade sensorstrukturer, men också att studera lämplig kommunikationsstruktur för nätverk som skall sammanbinda sensorer, verkansenheter och ledningsfunktioner samt att analysera möjligheter och begränsningar för nätverksstrid. En slutsats är att en internationell insats med inriktning på övervakningsuppgifter kan kräva stora personella resurser. Även med utnyttjande av tänkbara tekniska hjälpmedel och koncept blir uppgiften personalkrävande. Övervakningsuppgifterna är svårlösta och kräver utnyttjande av såväl avancerad teknik som metoder för personbaserad informationsinhämtning (Humint). För att nedbringa mängden materiel (liksom materiel- och utbildningskostnader och personalbehov) som behöver tas med vid en internationell insats krävs multifunktionssystem och system som inte kräver omfattande bemanning. För såväl kommunikation som spaning framstår satelliter som viktiga framtida plattformar. Nya tekniska lösningar kan ge nya möjligheter, men behovet av många olika slags sensorer och plattformar kommer att kvarstå. Det stora frågetecknet är i vilken utsträckning ett fungerande nätverk kan realiseras inom rimliga kostnadsramar och med hänsyn tagen till höga krav på robusthet, funktionssäkerhet, integritet, kapacitet, små tidsfördröjningar, på styrning och prioritering av nätverkets funktioner etc.
Abstract Battlespace Awareness has been studied in a network centric context. Sensor mix and communication systems are proposed. Possibilities and limitations concerning the implementation of network centric warfare are also treated. One conclusion is that surveillance and reconnaissance requires extensive manpower, even if modern technology is used. To minimize both the logistic and manpower requirements one need to exploit the possibilities to design easy-to-handle and multifunctional systems. Satellites seem to be important platforms for both communication and surveillance. New sensor technologies can be important, but for the foreseeable future a mix of different, new and old, sensors must be used. A great challenge is how to realize, at reasonable costs, a network with high degree of robustness, integrity and capacity, small time delays and effective management of information flows.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182