Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA/LUST-DS. En studie om Ledningsöverläge. Årsrapport 2001.

FoRMA/LUST-DS. En studie om Ledningsöverläge. Årsrapport 2001. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andre Tommy, Lundgren Leif
Ort: Stockholm
Sidor: 53
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0389--SE)
Sammanfattning LUST-studien har genomförts under 2001 med utgångspunkt i det uppdrag som FM har givit FOI inom ramen för samlingsbeställningen till FOI. LUST resultat skall kunna nyttiggöras både av KRI LED i arbetet med ett nytt ledningssystem och av STRA UTV i perspektivplanearbetet. LUST-studien omfattar två delar. En del behandlar Situationsuppfattning eller BA (Battlespace Awareness). Den andra behandlar Ledningsöverläge eller DS (Decision Superiority). I denna rapport redovisas DS-studien. Fokus för årets verksamhet har varit att konkretisera den DS-vision som togs fram under år 2000. Tyngdpunkten har legat vid konkretisering av beslutsstöd. Ett 30-tal spelkort har tagits fram med hjälp av en i studien framtagen metod. Förslag till demonstratorer har lämnats.
Abstract The Swedish Defence Research Agency (FOI) has conducted a study concerning Decision Superiority (DS). The study is sponsored by the Swedish Armed Forces and has been carried out in co-operation with the Swedish Defence Materiel Administration (FMV). The study on DS has had its focus on a process, which gives a concrete form to a vision for decision superiority in a future system for command, control and communication.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182