Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

From Taiwan to Taliban; Two Danger Zones in Asia.

From Taiwan to Taliban; Two Danger Zones in Asia. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kiesow Ingolf, Oldberg Ingmar, Jonson Lena, Schlyter Oscar, Jonson Pål, Sandström Emma
Ort: Stockholm
Sidor: 407
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0393--SE)
Nyckelord China, Taiwan, Western pacific, South China Sea, UNCLOS, Försvarsanalys, Ballistic Missile Defence, World Trade Organisation, terrorism, Afghanistan, South Asia, Central Asia
Sammanfattning Det kalla kriget har inte medfört en avspänning i Asien. Mest brännande är att Kinas ambitioner att inkorporera Taiwan möter motstånd från Taiwan och USA. Denna motsättning förstärks av USA:s och asiatiska grannländers vilja att hålla sjövägarna öppna å ena sidan och Kinas anspråk på Sydkinesiska havet å den andra. Kinas kärnvapenmodernisering och USA:s program för ett ballistiskt missilförsvar förvärrar motsättningen. Kinas inträde i WTO verkar i motsatt riktning och ökar ytan för fredliga kontakter med USA. Attacken på World Trade center den 11 september och USA:s krig mot terrorismen har förändrat den strategiska bilden i Centralasien och sydasien. Politiskt sköra stater i centralasien utsätts för ökat tryck genom USA:s närvaro. Kina har fått amerikansk trupp stationerad på sin västra sida efter att tidigare bara ha mött amerikansk närvaro på sin östra sida. Motsättningen mellan kärnvapenmakterna Indien och Pakistan hårdnar, medan USA söker ha goda förbindelser med dem båda. Kina stöder traditionellt Pakistan.
Abstract The end of the cold War has not resulted in a détente in Asia. Most burning is the ambition of China to incorporate Taiwan, which is opposed by USA. This conflict is reinforced by the desire of USA and neighbouring countries in Asia to keep the sea-lanes open on one hand and China´sclaims on the South China Sea on the other hand. China´s modernisation if its nuclear arsenal and the U.S. programme for a Ballistic Missile defence also reinforces the conflict of interests. China´s accession to the WTO is working in the World Trade center on 11 September 2001 and the ensuing american war against terrorism has changed the strategic picture of central and South Asia. Politically fragile states in central Asia are facing more complicated problems because of the American presence only on its eastern side. The antagonism between the two nuclear powers of India and Pakistan increases, while USA tries to maintain good relations with both of them. China is traditionally supporting Pakistan.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182