Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA/Luft 2001.

FoRMA/Luft 2001. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Isacson Tore
Ort: Stockholm
Sidor: 79
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0400--SE)
Nyckelord Luftkrig, internationella insatser, system, strukturer, air warfare, PSO, systems, defence structure
Sammanfattning Rapporten beskriver värderingsaktiviteter avseende luftkrig inom FoRMA under 2001. Arbetet har genomförts med stöd av representanter från olika delar av försvarssektorn. En väsentlig del av arbetet har varit en analys av vilka roller olika förband/system kan spela i samband med en internationell insats långt borta. Vidare har olika framtida utvecklingsvägar analyserats som underlag för Perspektivplaneringen. I detta ingick att skapa en bild av vilka förband och system, som kan vara aktuella för en framtida försvarsmaktsstruktur. Betydande ansträngningar har lagts ner för att få fram underlag avseende framtida handlingsalternativ till plattformar och vapen till dessa samt till det framtida luftvärnet, bl.a. som underlag för Luftförsvarsstudien (LFS 02). Kravet på interoperabilitet är dominerande vid internationella insatser. De korta aktionstiderna begränsar de svenska flygande förbandens användbarhet. Beväpningen kan behöva anpassas till låga konfliktnivåer. Hotbildsutvecklingen kan medföra en ny avvägning inom luftvärnet samt påverka utformningen av jaktsystemet. En kombination av bemannade och obemannade flygplan torde stå för dörren.
Abstract The report describes the analysis concerning air warfare within the FoRMA project. Representatives from SwAF, FMV and the defence industries have been involved. An important issue has been to analyse the roles of different kind of units in a PSO operation far away from Sweden. Another task has been to investigate what systems and units that will fit into a future defence structure. This task is connected to the SwAF Long Range Planning Process. Considerable efforts have been made to get descriptions and data concerning aeroplanes, weapon, and anti-air systems. Interoperability is a dominant demand for PSO. The Swedish systems of today are limited, e.g. concerning range. The weapons ought to be better adapted to low intensity conflicts. The future threats might change the balance between different types of anti air system. Also the air defence fighter systems can be affected. A combination of manned and unmanned vehicles is likely to emerge.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182