Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Marksensorer i nätverk.

Marksensorer i nätverk. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Waldemark Karina, Åberg Hans-Eric
Ort: Stockholm
Sidor: 54
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0402--SE)
Nyckelord Marksensorer, unattended groundsensor
Sammanfattning Denna rapport innehåller resultat av det arbete som genomförts av FOI och FMV under 2001 i AG marksensornätverk inom FoRMA. Gruppens arbete har under året fokuserats mot sensorer placerade på marken och som är sammanlänkade av kommunikationsnätverk. Arbetet har inriktats mot att belysa tekniska möjligheter och begränsningar för att realisera system i tidsperspektiven 2005 och 2010. Förutom beskrivning av de själva sensorerna behandlas även sensordatafusion och telekommunikation i sensornätverk. En omvärldsanalys av pågående internationell utveckling har påbörjats genom besök hos THALES i England i marknadsanalyssyfte. Vidare har arbetet med att ta fram spelkort för enskild sensor-, multisensor- och marksensorsystemnivå påbörjats. Arbetet att ta fram systemspelkort fortsätter med att ta fram system för olika övervakningssituationer.
Abstract This report summarises the current progress of the work conducted by FOI and FMV (Swedish Defence Material Administration) for FoRMA in the field of Unattended groundsensors. The main focus of the report is on unattended ground sensors manually placed on ground and linked together with a communication network. The report includes description of technical possibilities and limitations for implementations of ground sensor systems in the time period 2005 to 2010. Possible sensor types as well as sensor data fusion and telecommunication in sensor networks is also discussed. A survey of international activities in the unattended groundsensor area has been initialised by visiting THALES in England. The group have developed system descriptions for single sensors, multisensors and sensor system level. The development of system descriptions will continue to include systems for different surveillance tasks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182