Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Det svenska kärnvapenprogrammets tekniska resultat - en sammanställning av FOAs årsrapporter 1945-1972.

Det svenska kärnvapenprogrammets tekniska resultat - en sammanställning av FOAs årsrapporter 1945-1972. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Oliver Lena, Stenholm Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 66
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0411--SE)
Nyckelord Kärnvapen, svenska kärnvapenprogrammet, nuclear weapons, Swedish nuclear weapons program
Sammanfattning Målet med denna sammanställning är att sammanfatta den kärnvapenrelaterade forskning som bedrevs vid FOA under tiden 1945 till 1972. De delar av FOAs kärnvapenrelaterade forskning som kunde ha haft en direkt relevans för utvecklingen av en kärnvapenarsenal beskrivs och den omfattande forskning inriktad mot skydd mot kärnvapen som FOA också bedrev tas ej upp i denna rapport. Rapporten vänder sig främst till tekniskt kunniga läsare som har behov av en kortfattad beskrivning av den forskning som bedrevs vid FOA. Underlaget för rapporten består av FOAs numera - till större delar avhemligade årsrapporter under tiden 1945-1972. Referenser till separata rapporter inom de olika ämnesområdena finns listade i rapporten.
Abstract The aim with this report is to summarise F0As nuclear weapons related research that was performed 1945-1972. The report is a compilation of F0As annual reports that originally were in a classified form but have now - mostly - been declassified. References to separate reports in the different research areas are included in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182