Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civil-militär samverkan och samordning i Sverige under efterkrigstiden.

Civil-militär samverkan och samordning i Sverige under efterkrigstiden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carlbom Olle, Ekebjär Göran, Kaiser Magnus
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0418--SE)
Nyckelord samverkansbehov, samverkansformer, civila myndigheter, militärt försvar, ledningsnivåer, forms of cooperation, demand for cooperation, civil authorities, military defence, command and control structures
Sammanfattning l rapporten behandlas civil-militär samverkan och samordning i Sverige under efterkrigstiden. Tyngdpunkten ligger på Samverkan och samverkansformer. Dessa samverkansformer har påverkats av olika behov eller uppgifter för civil-militär samverkan och samordning. Tre övergripande uppgifter identifieras, nämligen civilt stöd bil det militära försvaret, operativ samordning samt det militära försvarets stöd till samhället Den civil-militära samverkan och samordningen var under 1940- och 1 950-talen relaterat till andra världskrigets erfarenheter. Frågor som då skulle hanteras var bl. a. hantering av flyktingströmmar, och tillhandahållandet av försörjningsmedel. Det militära försvarats rekvirerande av civila resurser efter eget behov skapade ett civilt behov av en mer organiserad relation mellan civila myndigheter och det militära försvaret. En samordnad civil-militär krigsplanläggning tillkom på alla nivåer för att reglera resursuttag. Civil-militär samverkan och samordning utvecklades utifrån den strukturella förutsättningen att Sverige inte har haft en stående armé. l rapporten identifieras över tiden olika civila och militära b~ som skapat samverkan och samordning. Olika samverkansformerna identifieras över Man och mellan olika ledningsnivåer. Samverkansformerna har varit samverkansorgan, liksom utbildnings- och övningsverksamhet samverkan genom nätverk, lagar, förordningar och instruktioner, samt olika grupperingsprinciper. l rapporten diskuteras historiska skillnader och likheter med dagens situation.
Abstract This report describes and analysis the development of civil-military cooperation and coordination in Sweden since the second world war. The focus is mainly on cooperation and forms of cooperation between civil authorities and the military defence. Three important resons for cooperation are indentified, namely the civil support to military deflence, the operativa coordination, and the military support to society. During the second world war the civil-military cooperation was determined by the war situation which induded the civil ability to support the military defence in terms of different products, but also the need of milltary support to cope with refugees entering the boarders. A structure of planning was developed in order to structure the relation between civil and military needs. Different other resons för cooperation are identified and discussed. Different forms of cooperation developed during the period after te second world war. The forms of cooperation also varied between the local, regional and national ]avel (Command and controll structure). Lastly todays situation is compared to the historical development and experience. One condusion is that there are both differences and similarities that are important to dicuss in order to understand and form the future structure of civil-military cooperation and coordination.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182