Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utvärdering av Elvira under Barents Rescue 2001.

Utvärdering av Elvira under Barents Rescue 2001. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Asplund Maria, Carlbom Olle, Ekebjär Göran, Kaiser Magnus
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0419--SE)
Nyckelord ledningsstödsproblem, förberedelser, förutsättningar, erfarenheter, Elvira som teknik, Elvira som koncept
Sammanfattning l denna rapport utvärderas erfarenheterna av användningen av Elvira under övningen Barents Rescue 2001. Rapporten grundar sig på intervjuer av personer som ingått i övade organisationer. Dessa har varit Länsstyrelsen i Norrbotten, Luleå kommun, Kiruna kommun, Bodens kommun och Piteå kommun. De intervjuade personerna har haft olika funktioner under övningen och i den ordinarie organisationen. I rapporten antas en bred syn på Elvira. Elvira ses både som teknik och som koncept som grundar sig på vissa förutsättningar. Det har visat sig att Elvira inte användes fullt ut under övningen, och systemet användes inte under hela övningsperioden. Det har förekommit tekniska problem med Elvira systemet. De enskilda verktygen har varit relativt lättanvända, men svårare att hantera i specifika lednings- och övningsmiljöer. Ett behov har funnit att kunna kombinera flera verktyg snarare än att ha ett stort utbud av olika verktyg till hands. Omfattande förberedelsearbete har setts som negativt. Det identifieras ett behov av ett integrerat ledningsstödssystem. Faktorer som påverkat erfarenheterna av Elvira har varit utbildning, tidigare erfarenheter, attityder till frågor rörande svåra påfrestningar i fred, fil] ledningsstödssystem och Ull Elvira, samt erfarenheter från den egna ledningsstrukturen och organisationen. Övningsmiljön har också påverkat erfarenheterna.
Abstract In this report the computerbased supportsystern for command and control is evalutated during the exercise Barents Rescue 2001. The method used is based on interviewing persons from the organizations that took part in the exercise. They also represent different positions within the organizafion. A broad view on Elvira has been taken in this report. Elvira is seen both from a technical perspective and from a conceptual point of view. Elvira has not been used as a system during the exercise, nor has k been used during the whole exercise period. The different funcions have been relatively easy to operate. The difficulty has been to use them in different command and control environments. The capability to combine different funcions has been viewed as more important than the access to a wide range of functions. The need for preparation has been viewed as too demanding. In the report a demand for an integrated supportsystern for command an control is identifted. Different factors have determined the experience of Elvira. Such factors are education, attitude, organizational matters, and the exercise as such.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182