Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

GERM - a program for estimating the performance of an active sonar system.

GERM - a program for estimating the performance of an active sonar system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pihl Jörgen, Staaf Örjan, Sundin Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0423--SE)
Nyckelord Sonarprestanda, sonarekvationen, monostatisk, reverberationsnivå, brusnivå, transmissionsförluster, sonar efficiency, sonar equation, monostatic, reverberation level, noise level, transmission loss
Sammanfattning GERM beräknar prestationsförmågan hos ett aktivt monostatiskt sonarsystem. Programmet baseras på sonarekvationen där ekonivå (EL), reverberations- och brusnivåer, RML resp. NML beräknas som funktioner av avståndet från sonarn. Som indata ges uppgifter om sonarsystemet, omgivningen och om transmissionsförluster (TL).
Abstract GERM calculates the efficiency of an active mono-static sonar system. The program is based on the sonar equation, where the echo level (EL), the reverberation masking level (RML) and the noise masking level (NML) are derived as functions of the distance from the sonar. The input parameters are given data of the sonar system, the environment and the transmission loss (TL).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182