Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fjärrstridskrafter - Rysslands framtida kapacitet.

Fjärrstridskrafter - Rysslands framtida kapacitet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Löfstedt Helge
Ort: Stockholm
Sidor: 100
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0439--SE)
Nyckelord Ryssland, fjärrstridskrafter, flygstridskrafter, militär styrka, kapacitet, prestanda, agregering, Russia, Air Force, force power, capability, performance data, aggregation, Försvarsanalys
Sammanfattning utvecklingen av precisionsstyrda vapen leder till kraftigt ökad bekämpningsförmåga från luften. ryssland har resurser och kunskap för att följa dennaa utveckling. Detta även om Ryssland måste begränsa sig till att utnyttja dagens flygplan. En förutsättning är att det ryska flygvapnet utvecklar normalt materielunderhåll och normal flygträning. Den ökade kapaciteten kan bli ett hot först efter påtagliga politiska förändringar. Det innebär att försvarsåtgärderna i första hand blir politiska - stöd till rysslands fortsatta demokratiska utveckling. Men ett väpnat luftförsvar behövs som sista utväg. Det underlag som utnyttjats redovisas i rapportens andra del. Sättet att väga samman ett flertal prestandauppgifter till sammanfattande kapacitetstal redovisas. Data från Kosovo och Kuwait utnyttjas för attackbeväpningen. en ny metod har utvecklats för jaktflyg. Ett antal variationsanalyser genomförs för att belysa osäkra ingångsvärden.
Abstract There is a rapid evolution in guided weapons. russia has capability and knowledge to follow and implement that development. There might well be a considerable shift in russian present capacity to conduct air-to ground operations if Russia will acquire such weapons. That shift is possible even if russia must restrict itself to the use of existing aircraft. A condition is that the Russian Air Force will develop normal status in maintenance of equipment and personnel training. Russian air capability will develop into a threat only after are a political upheaval. To guard against that, it is necessary to give political and materiel support for continued democratic evolution. However an armed air defence will be needed as a last resort. The data and considerations behind the conclusions are presented in the second part of the report. The way is described how a great number of performance data are combined to aggregated capability figures. Data from Kosovo and Kuweit-war are used for air to ground weapons. a new method has been developedn for air-to-air equipment. a number of sensitivity analysis are carried through because of the uncertainty in data and methods.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182