Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Studier av behind armor blunt trauma (BABT).

Studier av behind armor blunt trauma (BABT). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gryth Dan, Drobin Dan, Persson Jonas K E, Hansson Sture, Olsson Lars-Gunnar, Kjellström Thomas B
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0442--SE)
Nyckelord Ak 4, kroppsskydd, BABT, EEG, lungskada, cirkulationspåverkan, assault rifle, body armor, BABT, EEG, lung damage, affected circulation
Sammanfattning För att belysa restverkan (BABT) bakom skyddsväst som stoppat stridsdelen genomfördes försök med totalt 30 försöksdjur (grisar) i narkos och respirator. Automakarbin 4 (Ak 4) användes, skotthållet var 10 meter, ammunitionen var NATO standard 7,62 x 51 mm; Dansk M/94. Djuren försågs med kroppsskydd (FMV m/94) med keramplatta som förstärkningsskydd över höger bröstkorgshalva. I en inledande serie användes 5 djur med kroppsvikt c:a 20 kg. Dessa hade skyddsväst av mindre storlek. I huvudserien användes 25 djur med vikt 45 - 80 kg och normalstort kroppsskydd. Tio av dessa hade kroppsskydd där aramidvävsskiktet avlägsnats. Förberedande skjutningar hade genomförts med ballistisk plastellina som "backing." I samtliga fall av skarpt skott stoppades projektilen av kroppsskydden; inget genomskott förekom. Av de mindre djuren avled 3 av 4 inom 30 minuter. Hos de större djuren med komplett kroppsskydd förekom ingen dödlighet under observationstiden (2 timmar). Dödligheten i gruppen med kroppsskydd utan aramidväv (men med keram) var 40 %. Hos 22 beskjutna djur registrerades hjärnans elektriska aktivitet (EEG). Hos 19 av dessa (3 små, 16 större) påvisades kraftig påverkan av EEG, som översatt till en vaken människa skulle vara liktydigt med medvetslöshet under c:a 3 minuter efter träffen. Även påverkan på lungfunk-tion och cirkulation påvisades, liksom hudskador, revbensbrott och vävnadsskador med blödningar i lungorna. Skadorna uppkom, trots att det accepterad skadekriteriet högst 44 mm inbuktning av kroppsskyddet innehölls med råge (maximal inbuktning var 31 mm). Kontrolldjuren (n=7) uppvisade inga förändringar vare sig av EEG eller i övrigt.
Abstract To study BABT, 30 experimental animals (pigs) were anesthetized and mechanically ventilated. The Swedish armed forces´ assault gun type 4 (Ak 4) was used, firing range was 10 meters using NATO standard 7,62 x 51 mm ammunition; Danish issue M/94. Animals had body armor (Swedish Procurement Agency [FMV] m/94) with a ceramic plate as additional protection, over the right thorax. In a pilot series, 5 animals with a body mass (BM) of about 20 kg were used, while the main series consisted of 25 animals with BM 45 - 80 kg. One of the smaller and 6 of the larger animals were randomised to be controls, and were consequently shot at using blank rounds. Size of body armor matched body size. Ten large animals had body armors stripped of their 14 layers of aramide. In all cases, the projectile was stopped by the body armor. Never the less, three out of 4 small animals died within 30 minutes after impact. There was no mortality among the larger pigs (observation time = 2 hours) having the complete body armor. In the group of animals with the stripped body armor, mortality was 40 %. EEG was registered in 22 animals subjected to live fireing. In 19 of these (3 small, 16 large) there were profound EEG changes, which in an awake human would have been a sign of unconsiousness during about 3 minutes after impact. There were also pathophysiologic effects on lung function and circulation. There were skin lesions, costal fractures, lung hematomas and damaged lung tissue. Control animals showed no changes in EEG, anatomy or physiologic parameters.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182