Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Antenna arrays in spatial reuse TDMA Ad Hoc networks.

Antenna arrays in spatial reuse TDMA Ad Hoc networks. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Dyberg Karin, Farman Linda
Ort: Linköping
Sidor: 89
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0444--SE)
Nyckelord spatiell TDMA, Ad Hoc-nät, gruppantenner, lobstyrning, adaptiv lobformning, Ad Hoc networks, spatial TDMA, antenna arrays, beam steering, adaptive beamforming
Sammanfattning Kravet på att överföra stora mängder information vid militära operationer har ökat avsevärt under det senaste årtiondet. I och med detta har efterfrågan på radionät med hög kapacitet ökat. Det är även viktigt att militära beslut grundas på aktuell och korrekt information, vilket kräver låga och kända fördröjningar. Vi har undersökt hur kapaciteten och medelfördröjningen kan förbättras i ett Ad Hoc nät med Spatial Time Division Multiple Access (STDMA) genom att använda gruppantenner. Studien baseras på olika antennkombinationer bestående av rundstrålande antennelement, lobstyrning och adaptiv lobformning. Vi har också studerat hur antalet antennelement, terräng samt en ökad konnektivitet påverkar nätets prestanda. Studien visar att kapaciteten kan förbättras med upp till 1200% och medelfördröjningen kan minskas genom att använda gruppantenner istället för ett ensamt rundstrålande antennelement. Vinsten i kapacitet och fördröjning varierar beroende på vilken lobformningskombination som används. Vinsten blir också olika stor beroende på hur gruppantennen används. Kapacitetsvinsten är högre när gruppantennen inte bara används för att undertrycka och minska interferenser utan också för att öka konnektiviteten. Studien visar också att kapacitetsvinsten är högre när fler antennelement används för ett nät med ett stort antal länkar och att fördelarna med gruppantenner är högre i snäll terräng än i kuperad.
Abstract In modern military operations the requirements of transmitting large amounts of information have increased substantially during the last decade. This increases the demand for highcapacity radio networks. It is also essential that military decisions be made on recent and correct information, which requires that the delays are known and low. Other requirements are that the performance of the military radio network must be satisfactory in highly mobile scenarios and that the network must be robust against hostile jamming and other interfering sources. We have investigated how the capacity and average delay can be improved in an Ad Hoc network with Spatial reuse Time Division Multiple Access (STDMA) by using antenna arrays. The study is based on different antenna combinations consisting of single isotropic antenna element, beam steering and adaptive beamforming. We have also studied how the number of antenna elements and the terrain affects the performance. The study shows that the capacity is improved dramatically in the examined scenario, with up to 1200%. Also, the average delays are decreased when using antenna arrays instead of single isotropic antenna elements. The study also indicates that the benefit from antenna arrays is higher in a flat than in a rough terrain.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182