Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Resurseffektivitet i materielförsörjningen.

Resurseffektivitet i materielförsörjningen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Collin Charlotte, Jonsson Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0445--SE)
Nyckelord resurseffektivitet, måluppfyllelse, resursförbrukning, materielförsörjning, materielanskaffning, resource effectiveness, goal achievement, resource consumption, procurement of, defence material
Sammanfattning Resurseffektivitet är kvoten mellan måluppfyllelse och resursförbrukning. I rapporten studeras om och i så fall hur den information som finns i dokument som kommer Försvarsdepartementet tillhanda anger bedömningar av måluppfyllelse respektive resursförbrukning avseende Försvarsmaktens materielförsörjning på medellång och lång planeringssikt. I första hand har innehållet i dokumenten; Årsrapport från perspektivplaneringen, Budgetunderlagets materielplan, Budgetunderlagets objektsramsbeskrivning samt Årsredovisningens objektsramredovisning studerats. information som finns i de aktuella dokumenten om måluppfyllelse, har relaterats till målen; fysisk tillgänglighet, funktionell tillgänglighet respektive behov. De senare uttryckta i de måltermer för förmåga som används inom Försvarsmakten. Information som finns i de aktuella dokumenten om resursförbrukning har relaterats till vilka ekonomiska termer som använts, respektive vad resursförbrukningen omfattar. Slutsatsen är att informationen avseende såväl måluppfyllelse som resursförbrukning avseende materiel som behandlas i planerna är kraftigt begränsad.
Abstract Resource effectiveness is the quotient between goal achievement and resource consumption. In the report we are studying if and if so how the information in documents made available to the Ministry of Defence state assessments of goal achievement and aquisition regarding the Armed Forces´ procurement of defence material in a medium and long planning perspective. To obtain the necessary data, the content in different government documents have been studied. The information in these documents regarding goal achievement have been related to economic concepts and the extent of resource consumption. The conclusion is that information about goal achievement as well as resource consumption are dealt with on a very limited basis.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182