Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Lägesrapport från projektet optiska signaturer - mars 2002.

Lägesrapport från projektet optiska signaturer - mars 2002. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nelsson Claes
Ort: Linköping
Sidor: 35
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0453--SE)
Nyckelord atmosfär, bakgrunder, modellering, optiska signaturer, polarisation, radiometri, textur, värdering, assessment atmosphere, backgrounds, modelling, optical signatures, radiometry, texture
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar aktiviteterna i projekt Optiska signaturer under år 2001 och under första kvartalet 2002. Dessutom redovisas planerad verksamhet för återstoden av 2002. Projektet är organiserat i tre delar: Bakgrundssignatur Mål i bakgrund Atmosfär
Abstract This report summarizes the activities in the project Optical Signatures during the year 2001 and the first quarter of 2002. Also presented is the plan for the remaining of 2002. The project is organized in three parts: Background signatures Targets in background Atmospheric effects

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182