Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Approximate solutions to slightly viscous conservation laws.

Approximate solutions to slightly viscous conservation laws. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Efraimsson Gunilla, Kreiss Gunilla
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0454--SE)
Nyckelord Asymptotiska utvecklingar, stöt, stabilitet, konserveringslagar, approximativa lösningar, symmptotic expansions, shocks, stability, conservation laws, approximate solutions
Sammanfattning Approximativa lösningar till något viskösa konserveringslagar i en dimension studeras. Lösningarna konstrueras av två asymptotiska utvecklingar vilka avslutas efter den tredje ordningens term. En inre lösning är giltig inuti gränsskiktet kring stöten medan en yttre lösning är giltig i det övriga området. De två lösningarna kopplas ihop i ett matchningsområde. Baserat på stabilitetsresultat som finns bevisat i [10], visar vi att för ett givet tidsintervall är skillnaden mellan de approximativa lösningarna och den riktiga lösningen inte större än O(e), där e är viskositetskoefficienten.
Abstract We study approximate solutions of a slightly viscous conservation law in one dimension, constructed by two asymptotic expansions that are cut off after the third order terms. In the shock layer an inner solution is valid and an outer solution is valid elsewhere. The two solutions are matched in a matching region. Based on the stability results in [10] we show that for a given time interval the difference between the approximate solutions and the true solution is not larger than O(e), where e is the viscosity coefficient.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182