Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Integrated computational imaging systems. Technologies for new possibilities.

Integrated computational imaging systems. Technologies for new possibilities. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Renhorn Ingmar
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0455--SE)
Nyckelord beräkningskrävande avbildning, hyperspektral, multispektral, adaptiv optik, MEMS, informationsbehandling, computatinal imaging, hyperspectral, multispectral, adaptive optics, information processing
Sammanfattning Nya avbildande sensorteknologier, baserade på nano- och mikroteknik diskuteras i denna rapport. Den snabba utvecklingen inom detta område, tillsammans med utvecklingen inom dator- och informationsbehandlingsområdet utgör grunden för en ny sensorsystemdesign. Denna utveckling medger inte bara utveckling av adaptiva sensorsystem med förbättrade prestanda utan kommer även att påverka utvecklingen inom signaturanpassningsområdet. Grundprinciperna och några realiseringar av sådana system ges i denna rapport. Prestandaförbättringar av dessa system pågår. Effektivt utnyttjande av sådana system måste utvecklas parallellt mod teknologiutvecklingen.
Abstract New imaging optical sensor technologies based on progress in nano and micro technologies are discussed. This rapid development together with the advances in computing and information processing is shown to form the basis for a new paradigm in sensor system design. This will not only make adaptive sensor systems feasible and improve performance but also influence stealth technologies. The basic principles and some realizations of such systems are given. The technical performance of such systems is now being improved. The effective employment of the systems has to be developed in parallel.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182