Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Proceedings from FOI workshop on computational fluid dynamics.

Proceedings from FOI workshop on computational fluid dynamics. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fureby Christer, Eliasson Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 240
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0456--SE)
Nyckelord Workshop, numerisk strömningsmekanik, turbulensmodelering, förbränning, solid-fluidinteraktioner, elektrodynamik, numerisk analys, aeroakustik, IR-beräkningar, kavitation, workshop, computational fluid dynamics, turbulence modelling, combustion, solid-fluid interactions, electrodynamics, aeroacoustics, IR-calculations, cavitation
Sammanfattning Föreliggande rapport är resultatet av en workshop i numerisk strömningsmekanik som hölls i Ursvik 2001-10-30 med deltagande från Beräkningsaerodynamik vid avdelningen för Flygteknik och Beräkningsfysik vid avdelningen för Vapen och skydd. Workshopen visade att FOI har en bred verksamhet inom området numerisk strömningsmekanik, från grundläggande forskning om numeriska metoder och turbulens till praktisk problemlösning som är relevant för Totalförsvaret och försvarsindustrin i Sverige. I dagsläget visar FOI goda framtidsutsikter och synergieffekter kan uppnås genom samverkan i nya projekt som tillvaratar gruppernas respektive kompetenser.
Abstract This report is the result of a workshop on Computational Fluid Dynamics, held at FOI Ursvik, 2001-10-30 with participation from Computational Aerodynamics at the Aeronautics Division and Computational Physics at the Weapons & Protection Division. The workshop indicates that FOI is active in a very wide range of activities within the field of Computational Fluid Dynamics, ranging from basic research on numerical methods and turbulence to real-world problem solving relevant to the Swedish defence and the Swedish defence industry. The current state-of-the-art at FOI holds strong promises for the future, and synergistic effects can be achieved by collaboration in new projects utilizing the respective competences of the two groups.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182