Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bildförstärkare som ögonskydd mot laserstrålning.

Bildförstärkare som ögonskydd mot laserstrålning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svensson Sören, Nilsson Christina, Kariis Hans, Heimdal Lars-Göran
Ort: Linköping
Sidor: 29
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0458--SE)
Nyckelord NVG, ögonskydd, laserhot, eye protection, laser threat
Sammanfattning Försvarets intresse för bildförstärkartekniken har hittills fokuserats på mörkertillämpningar. Utvecklingen inom laserområdet ökar nu risken för synskador på svensk trupp. Försvarsmakten har därför beställt denna värdering av bruk av bildförstärkare som ögonskydd. Försvarsforskningen runt om i världen arbetar för att åstadkomma säkra skydd mot ögonskador från lasrar med oförutsägbar våglängd. Om 5-10 år bör det därför finnas rimligt säkra ögonskydd på marknaden, vilka tillåter direkt visuell kontakt med omgivningen. Jämfört med enkla filterglasögon kommer de dock att innehålla flera optiska komponenter och blir därför dyrare och svårhanterligare. Användning av filterförsedd bildförstärkare i dagsljus ger ett gott ögonskydd mot laserskador om ett täckande skydd förhindrar att ögonen exponeras vid sidan av bildförstärkaren. I mörker ökar också säkerhetsmarginalen mot ögonskador om bildförstärkare används. Under den närmaste 5-års-perioden kommer bildförstärkare ofta att vara den enda praktiskt tillgängliga utrustning som ger ett rimligt säkert skydd mot laserskada på ögon. Hänsyn till detta behöver tas i försvarets materielanskaffningsprocess liksom under utbildning av försvarets personal. Bildförstärkare försämrar dock bärarens komfort, visuella prestationsförmåga och uthållighet. Själva förstärkaren kan störas och skadas så att bäraren inte kan utföra sitt uppdrag trots att ögonen skyddas mot skada.
Abstract The military interest in image intensifiers has traditionally been focused on low light level operations. Developments in laser technology are increasing the risk that the eyes of military personnel will be harmed by laser radiation. Many nations are developing protective technologies against lasers with unpredictable wavelengths. Reasonably safe devices, that allow visual contact with the surroundings, are likely to be on the market in 5 to 10 years time. Compared with conventional filter glasses these new devices will be more expensive and more cumbersome since they will contain a number of optical components. The use of image intensifiers during daytime is a reasonably safe practice for eye protection if the eyes are shielded against exposure beside the intensifier. Under low light conditions image intensifiers will also increase the safety margin. Within the next 5 years image intensifiers will often be the only feasible means to protect the eye. These facts should be considered in the defence materiel purchasing process and should also be pointed out during training of personnel. The use of image intensifiers, however, will impair the user´s comfort, visual capacity and endurance. The intensifier itself may be damaged or jammed and although the eyes are protected, the task under hand may become impossible.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182