Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Design of experiment. How to improve reverberation chamber mode-stirrer efficiency.

Design of experiment. How to improve reverberation chamber mode-stirrer efficiency. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lunden Olof, Bäckström Mats
Ort: Linköping
Sidor: 37
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0468--SE)
Nyckelord faktorförsök, modväxlande kammare, factorial design, DOE, reverberation chamber, mode-stirred chamber, EMC, HPM
Sammanfattning Vad gör att en omrörare är effektiv i en modväxlande kammare, och hur kan man finna de viktigaste konstruktionsparametrarna? Detta är ett problem som kan vara mycket komplicerat att modellera och analysera teoretiskt. Ett alternativt och intressant angreppsätt, som kan genomföras relativt lätt är att göra ett faktorförsök. Fokus har varit att undersöka traditionella roterande omrörare. För att genomföra ett faktorförsök, behöver man välja ett fast antal "nivåer" (eller "versioner") för varje variabel (faktor) och sedan utförs försöket vid alla tänkbara kombinationer. Testkriteriet som valts vid denna studie är den frekvens för varje omrörare, vilken korresponderar mot 200 okorrelerade omrörarpositioner. Resultatet av faktorförsöket visar att effekten av att ändra diametern hos omröraren är mycket större än att ändra höjden. Detta verkar vara ännu tydligare vid 50 okorrelerade omrörarsteg än vid 200. Effekten av att ändra kammarens volym är ganska liten. Det senare illustreras av att frekvensen för 200 okorrelerade omrörarsteg förbättras bara omkring 60 % om kammaren är 1 m3 jämfört med 210 m3.
Abstract What makes a Mode Stirrer efficient in a reverberation chamber, and how can one find the parameters of major importance? This is a problem that might be very complicated analyse theoretically or to model. An alternative interesting approach, that can be performed quite easily, is to carry out a Design of Experiment (DOE). The focus has been to investigate traditional rotational mode-stirrers. To perform a general factorial design, an investigator selects a fixed number of "levels" (or "versions") for each of a number of variables (factors) and then runs the experiments with all possible combinations. The test criterion selected in this case study has been the specific lowest frequency for each stirrer chamber combination, which corresponds to at least 200 uncorrelated stirrer positions. The outcome of the factorial design experiment shows that the effect of changing the diameter of the stirrer is much greater than changing the height. This seems to be more pronounced at 50 uncorrelated stirrer steps than at 200. The effect of changing the chamber volume is rather small. The latter is illustrated by the fact that the lowest frequency for 200 uncorrelated stirrer steps improves about 60 % if it is use in the small 1 m3 chamber compared to the 210 m3.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182