Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Particle estimation, basic theory: an introduction.

Particle estimation, basic theory: an introduction. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wirkander Sven-Lennart
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0473--SE)
Nyckelord Partikelfilter, olinjär estimering, particle filter, non-linear estimation
Sammanfattning I projektet "Störning av navigeringssystem" studeras bl a kombinationer av tröghets- och GPS-baserade navigeringssystem. Härvid är s k tätt kopplad integration särskilt intressant, eftersom den bl a är en förutsättning för införande av s k elektriskt styrbara gruppantenner, med vars hjälp utifrån kommande störningar effektivt kan undertryckas, varigenom robustheten och störfastheten hos ett navigeringssystem ökar. Den tätt kopplade integrationen ger emellertid upphov till olinjära estimeringsproblem, varför en Monte Carlo-baserad s k partikelestimeringsalgoritm i en tidigare rapport har testats och jämförts med en konventionell Kalmanestimator och där befunnits ge bättre navigeringsprestanda i vissa avseenden. Den kräver inte, till skillnad från Kalmanestimatorn, att systembruset är gaussiskt för att fungera optimalt. Föreliggande rapport består av en härledning partikelestimeringsalgoritmen.
Abstract In the project "Jamming of Navigation Systems" different combinations of inertial and GPS-based navigation systems are investigated. A topic of special interest in this connection is the so called tightly coupled integration of the two types of systems. One reason for this is its importance as a prerequisite for the introduction of electrically steerable antennas, by means of which external disturbances can be efficiently suppressed, thereby increasing the robustness of the navigation system. However, the tightly coupled integration gives rise to nonlinear estimation problems. For this reason a Monte Carlo-based estimator called "Particle Filter" has been investigated in an earlier report and found to give a better performance in certain respects. It does not, as opposed to the Kalman estimator, require that the system noise is gaussian in order to work optimally. This report consists of a derivation of the Particle Filter algoritm.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182