Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A note on an erosion criterion in AUTODYN.

A note on an erosion criterion in AUTODYN. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Westerling Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 10
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0476--SE)
Sammanfattning Numerisk erosion är en teknik som användes i Lagange-program för att ta om hand kraftigt distorderade celler. Ett av erosionskriterierna i AUTODYN använder en effektivtöjning som kallas "instantaneous geometric strain". Vissa egenskaper hos denna töjning studeras, och vi visar att den kan vara noll även för celler som genomgått stora deviatoriska deformationer.
Abstract Numerical erosion is a technique used in Lagrange codes for handling heavily distorted cells. One of the erosion criteria in AUTODYN uses the so-called "instantaneous geometrical strain". Some properties of this strain is investigated, and we show that this strain can be zero even for cells that have sustained large deviatoric strains.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182