Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Möjligheter med materialmodellering.

Möjligheter med materialmodellering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fagerström Jan, Kariis Hans, Savage Steven, Strifors Hans, Pohl Anna, Wellander Niklas
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0479--SE)
Nyckelord materialmodellering, material, teori, beräkningar, sensorer, elektromagnetiska egenskaper, optiska egenskaper, signaturanpassning, materials modelling, material, theory, computation, sensor, electromagnetic properties, optical properties, signature management, low observable, stealth
Sammanfattning Modellering av material, dvs formulering, implementering och tillämpning av teoretiska modeller i materialforskningen är ett kraftigt växande forskningsområde. Denna rapport ger en överblick över området med syftet att definiera vad som menas med materialmodellering, och att visa hur materialmodellering kan stärka forskningen vid FOI, särskilt forskningen inriktad mot sensortillämpningar. Efter en introduktion och allmän bakgrund presenteras några försvarstillämpningar och hur forskningen kring dessa kan stärkas av materialmodellering. Därefter ges en kort översikt över nuvarande forskning inom materialmodellering dels internationellt, och dels inom FOI. Ett urval av viktiga metoder inom materialmodellering som är av stort intresse för sensortillämpningar beskrivs relativt ingående. Slutligen presenteras en vision för hur en framtida verksamhet inom materialmodellering kan se ut vid avdelningen för Sensorteknik, samt några generiska projektförslag.
Abstract Materials modelling, i.e., formulation, implementation and application of theoretical models in materials research is a research area undergoing rapid development. This report gives a birds eye view of this area, with the purpose to define the term materials modelling, and to show how the research at FOI, especially research in the area of sensor applications, can be strengthened by the use of materials modelling. An introduction and general background to materials modelling is followed by a presentation of a few specific defence applications and how research related to these can be reinforced by the use of materials modelling. A brief overview of current materials modelling research, both internationally and within FOI, is given. A few selected materials modelling methods which are of great interest for sensor applications are described at some length. Finally, a vision for future materials modelling research at the division of Sensor Technology is presented, along with a few generic project proposals.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182