Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Penguin Gasgenerator Refurbishment Program PGRP.

Penguin Gasgenerator Refurbishment Program PGRP. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ström Lars, Eiderfors Bengt, Olsson Stefan, Sanden Roland, Pettersson Åke
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0484--SE)
Nyckelord Krut, tändarsystem, ammoniumnitrat, HTPB, propellants, igniter system, ammoniumnitrate, HTPB
Sammanfattning Institutionen för Framdrivning och stridsdelar vid FOI Vapen och skydd har på uppdrag av FMV:KC Vapen genomför en studie avseende utbyte av krutladdningar till RBS12 gasgenerator. Förslag ges till åtgärder för utbyte av de gamla krutladdningarna mot nya. Krutet föreslås även i fortsättningen bestå av ammoniumnitrat + HTPB. Förslag ges till tändare. Metoder föreslås för provning av såväl av krutet separat som prov med kompletta gasgeneratorer. Följande har undersökts: o Utbyte av gamla laddningar mot nya. o Tändarsystem. o Gjutegenskaper för nytt krut. o Brinnegenskaper för nytt krut. o Provning av nytt krut i komplett gasgenerator. o Förslag till kvalificeringsprogram.
Abstract By commission from FMV: KC Vapen, a study concerning the refurbishing old gas generator charges for RBS12 gas generator has been carried out by FOI Weapons and Protection Division, Department of Warheads and Propulsion. The following has been investigated: o The removal of old propellant charges and their replacement with novel charges consisting of ammonium nitrate/HTPB propellant. o The igniter system. o Methods for testing the new propellants. o Methods for producing and testing new propellant charges. o Testing of the complete gas generation assemblies. o Qualification program.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182