Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Comparison of spectral element and finite difference methods for electromagnetic wave propagation over a material discontinuity.

Comparison of spectral element and finite difference methods for electromagnetic wave propagation over a material discontinuity. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sjögren Martin
Ort: Stockholm
Sidor: 79
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0489--SE)
Nyckelord Elektromagnetism, vågutbredning, materialdiskontinuitet, spektralelementmetod, hög ordning, finitdifferensmetod, effektivitet, stabilitet, noggrannhet, electromagnetism, wave propagation, material discontinuity, spectral element method, high-order, finite difference method, efficiency, stability, accuracy
Sammanfattning I denna rapport löses Maxwells ekvationer för en elektromagnetisk våg som propagerar över en materialdiskontinuitet. Denna numeriska beräkningen av problemets lösning utförs dels av en högre ordningens spektralelementmetod på ett ostrukturerat nät och dels av en högre ordningens finitdifferensmetod på ett strukturerat nät. De två beräkningsmetodernas resultat och fel jämförs, och effektivitet, långtidsstabilitet samt noggrannhetsordning analyseras.
Abstract In this report, Maxwell´s equations are solved for the case of an electromagnetic wave propagation over a material discontinuity. The numerical calculation of the solution to the problem is performed with a high-order spectral element method on an unstructured grid as well as with a high-order finite difference method on a structured grid. The results and errors of the two computational methods are compared, and efficiency, long-time stability and the order of accuracy are analyzed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182