Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Towards an Industry for Network Based Defence? - Creating information age defence systems.

Towards an Industry for Network Based Defence? - Creating information age defence systems. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Axelson Mattias, Eriksson E Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 49
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0490--SE)
Nyckelord Network Centric Warfare, Revolution in Military Affairs, Revolution in Security Affairs, nätverksbaserat försvar, försvar, industri, teknologi, innovation, strategi, samverkan, Defence Industry, technology, strategy, collaboration, Försvarsanalys
Sammanfattning Studien identifierar två olika synsätt på skiftet mot informationssamhällets försvar - benämnda ´reformister´ respektive ´revolutionärer`. Reformisterna betraktar förändringar inom försvarsområdet som föranledda av teknologiska utvecklingar. Men de ser dessa förändringar som kvantitativa, och inte som kvalitativa med potential att ändra konflikters karaktär. Revolutionärerna anser däremot att påtagliga skiften i samhället kan förändra konflikter och försvar kvalitativt - dvs att nya aktörer, nya metoder och teknologiska kombinationer kommer att ta plats på konfliktscenen. Reformisterna ser traditionella försvarsföretag som naturliga utvecklare av framtidens försvarssystem. Revolutionärerna menar att små och medelstora företag med kunskap om försvarssektorn kan exploatera nya innovationer och utveckla innovativa försvarstillämpningar. Utifrån studiens resultat rekommenderas stater att utveckla samverkan med både civila företag och försvarsföretag. Detta kan bidra till förbättrade möjligheter att exploatera den innovationspotential som skapas inom företag och med den teknologiska utvecklingen.
Abstract Two different schools of thought were found on industry aspects of the shift towards an information age defence - in the report they are labelled ´reformists´ and ´revolutionaries´. The ´reformists´acknowledge changes to defence induced by technological development, but see these as quantitative, i.e. not qualitatively disrupting the character of conflicts. The ´revolutionaries´in contrast foresee significant societal shifts likely to change conflict and defence also qualitatively. As for the industrial base ´reformists´ typically stress the role of established defence prime contractors in harnessing commercial ICT developments. From the point of view of ´revolutionaries´, small and medium sized companies with defence domain expertise could exploit disruptive technologies to develop innovative military applicatiomns by being flexible in adapting new technologies and in reconfiguring organisational skills and resources. Based on the findings of this study, governments are advised to improve collaboration with a range of companies from both the defence and commercial sectors in order to take advantage of the innovative potential of current developments in technology and business.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182